Blog

Image result for konzulting

Nová konzultace ohledně trestněprávní ochrany životního prostředí

Image result for konzultace

Evropská komise spustila veřejnou konzultaci související s revizí směrnice o trestněprávní ochraně životního prostředí z roku 2008. Ta ukládá členským státům sankcionovat nelegální praktiky související s porušením legislativy v oblasti životního prostředí, jako například nelegální skladování odpadu nebo obchod s látkami poškozujícími ozonovou vrstvu. V loňském roce byly zveřejněný výsledky průzkumu, který ukázal, že v rámci směrnice je prostor pro další zlepšení, zejména co se týče koordinace s dalšími environmentálními iniciativami. Na základě konzultace Komise představí návrh, který by měl být zveřejněn do konce tohoto roku. Konzultace je otevřená do 4. května 2021.

Nová konzultace ohledně strategie v oblasti půdy

Image result for konzultace

Evropská komise spustila veřejnou konzultaci týkající se nové strategie EU v oblasti půdy, která je součástí Zelené dohody pro Evropu. Podle Komise je zdravá půda důležitá pro splnění cílů Zelené dohody, jako je klimatická neutralita, obnova biodiverzity a udržitelný potravinový systém. Nicméně kvalita půdy v EU se snižuje v důsledku neudržitelné správy půdy, jejího nadměrného využívání a znečištění. Cílem strategie, kterou chce Komise představit ještě v tomto roce, by měla být obnova zničené půdy a nastavení podmínek pro její udržitelné a ekologické využívání. Konzultace bude otevřená do 27. dubna.

Jaké možnosti konzultací univerzita nabízí?

Můžete využít individuální osobní konzultace nebo on-line konzultace. 

 • Délka konzultace je 50 minut.
 • Konzultace probíhají v českém jazyce.
 • Na vyžádání je možné zajistit konzultaci v anglickém jazyce.

Individuální osobní konzultace

Image result for konzultace
 • Místem konzultace je obvykle místnost č. 104 – Pracovna lektorů na Komenského náměstí 2 (po vstupu vlevo přes prosklené dveře), plánek viz zde, případně jsou to soukromé praxe našich psychologů. Osoby s příznaky virového infekčního onemocnění mají zakázán vstup do budov MU.
 • Na konzultaci se dostavte s mírným časovým předstihem a vyčkejte před konzultační místností na psychologa, abyste nerušili klienta, který konzultuje před vámi.

Individuální on-line konzultace po Skype

 • Slouží pro studenty, kteří se nemohou dostavit na osobní konzultaci (zahraniční stáže a podobně).
 • Aby mohla konzultace v této formě proběhnout, vaše zařízení musí mít funkční kameru a mikrofon, nainstalovaný program Skype a musíte si zajistit dostatečně rychlé a stabilní připojení k internetu.

Chcete se objednat na konzultaci?

Stačí si zarezervovat svůj termín zde. V případě, že jste již psychologickou konzultaci v minulosti v rámci poradenského centra čerpal/a, informujte nás o této skutečnosti v poli „Text zprávy“.

Uvedené konzultace neslouží pro akutní stavy, v akutních případech se prosím obracejte na Ambulanci Psychiatrické kliniky FN Brno nebo na Psychiatrickou nemocnici Brno.

V případě dalších otázek se na nás obraťte ne e-mailu psycholog@muni.cz.

Přijímací řízení

Navigace

KALENDÁŘ FacebookInstagramTwitterYoutube

Individuální konzultace

Image result for konzultace

Individuální konzultace pedagogů pro veřejnost se zaměřením na přípravu k talentovým zkouškám

 • celková doba konzultace je dvě výukové hodiny
 • cena (je-li stanovena) je stanovena pro dvě výukové hodiny
 • zájemce vyplní přihlášku a zaplatí poplatek (je-li stanoven) při první konzultaci na celé dvě výukové hodiny; na přihlášce bude vypsán ateliér konzultace a pedagog (včetně jeho kontaktu)
 • po domluvě s konkrétním pedagogem je možnost tento dvouhodinový výukový limit rozložit na kratší časové úseky a také na delší období
 • zájemce bude mít k dispozici formulář, kde mu bude pedagogem potvrzena doba i čas konzultace a zároveň i potvrzení o účasti
 • konzultace budou probíhat v hodinách, které si pedagog pro tento účel stanoví (hodiny nesmí být totožné s konzultačními hodinami pro výuku)
 • vyčerpá-li zájemce výukový dvouhodinový limit a má zájem pokračovat, vyplní novou  přihlášku a zaplatí stanovený poplatek (je-li stanoven)

Individuální konzultační hodiny k přijímacímu řízení pro ateliér Design skla

Organizátor: Fakulta multimediálních komunikací
Termín: 2021
Garant: prof. MgA. Petr Stanický, M.F.A.
Cílová skupina: zájemci o studium v tomto oboru/ateliéru
Minimální počet účastníků: není stanoven – individuální konzultace
Anotace kurzu: informace o oboru/ateliéru, individuální konzultace
Rozsah konzultací: 2 výukové hodiny
Cena:  bezplatně
Konzultace budou probíhat: U16/316
Kontakt: sklo@fmk.utb.cz

Image result for konzultace

Individuální konzultační hodiny k přijímacímu řízení pro ateliér Tvorba prostoru

Organizátor: Fakulta multimediálních komunikací
Termín: 2021
Garant: Ing. Radek Otevřel, Ph.D.
Cílová skupina: zájemci o studium v tomto oboru/ateliéru
Minimální počet účastníků: není stanoven – individuální konzultace
Anotace kurzu: informace o oboru/ateliéru, individuální konzultace
Rozsah konzultací: 2 výukové hodiny
Cena:  bezplatně
Konzultace budou probíhat: U16/423
Kontakt: prostor@fmk.utb.cz

Individuální konzultační hodiny k přijímacímu řízení pro ateliér Průmyslový design

Organizátor: Fakulta multimediálních komunikací
Termín: 2021
Garant: doc. MgA. Martin Surman, ArtD.
Cílová skupina: konzultace jsou určeny budoucím uchazečům i veřejnosti
Minimální počet účastníků: není stanoven – individuální konzultace
Anotace: Seznámení se studijním programem ateliéru a individuální konzultace prací zájemců o studium.
Rozsah: 2 výukové hodiny
Cena: bezplatně
Konzultace budou probíhat: U16/320
Kontakt: prumysl@fmk.utb.cz

Individuální konzultační hodiny k přijímacímu řízení do ateliéru Animovaná tvorba

Organizátor: Fakulta multimediálních komunikací
Termín: 2021
Garant: Mgr. Lukáš Gregor, Ph.D.
Cílová skupina: zájemci o studium v tomto ateliéru
Minimální počet účastníků: není stanoven – individuální konzultace
Anotace kurzu: Účelem konzultací je seznámit zájemce s problematikou animované tvorby a požadavky na přijímací zkoušky. Zároveň budou poskytnuty individuální konzultace prací zájemců o studium.
Rozsah konzultací: individuální
Cena:  bezplatně
Konzultace  budou probíhat: U42/254
Kontakt: animace@fmk.utb.cz

Image result for konzultace

Individuální konzultační hodiny k přijímacímu řízení pro ateliér Audiovizuální tvorba

Organizátor: Fakulta multimediálních komunikací
Termín: 2021
Garant: doc. MgA. Jana Janíková, ArtD.
Cílová skupina: konzultace jsou určeny uchazečům o studium i veřejnosti
Minimální počet účastníků: není stanoven – individuální konzultace
Anotace: informace o oboru/ateliéru, individuální konzultace
Rozsah: 2 výukové hodiny
Cena: bezplatně
Konzultace budou probíhat: na ateliéru Audiovizuální tvorba
Kontakt: janikova@utb.cz

Individuální konzultační hodiny k přijímacímu řízení do ateliéru Design obuvi

Organizátor: Fakulta multimediálních komunikací
Termín: 2021
Garant: MgA. Jana Buch
Cílová skupina: konzultace jsou určeny budoucím uchazečům o studium i veřejnosti
Minimální počet účastníků: není stanoven – individuální konzultace
Anotace kurzu: Seznámení s danou problematikou v tomto oboru, krátká informace o oboru, konzultace domácí tvorby zájemce o studium.
Rozsah konzultací: 2 výukové hodiny
Cena:  bezplatně
Konzultace budou probíhat: U16/303
Kontakt: obuv@fmk.utb.cz

Image result for konzultace

Individuální konzultační hodiny k přijímacímu řízení do ateliéru Design oděvu

Organizátor: Fakulta multimediálních komunikací
Termín: 2021
Garant: doc. MgA. Kristýna Petříčková, Ph.D.
Cílová skupina: konzultace jsou určeny budoucím uchazečům o studium v tomto ateliéru i veřejnosti.
Minimální počet účastníků: není stanoven – individuální konzultace
Anotace: Seznámení se studijním programem ateliéru Design oděvu, krátké informace o oboru, individuální konzultace.
Rozsah: 2 výukové hodiny
Cena:  bezplatně
Konzultace budou probíhat: U16/412
Kontakt: odev@fmk.utb.cz

Individuální konzultační hodiny k přijímacímu řízení do ateliéru Digitální design

Organizátor: Fakulta multimediálních komunikací
Termín: 2021
Garant konzultací: MgA. Bohuslav Stránský, Ph.D.
Cílová skupina: konzultace jsou určeny budoucím uchazečům i veřejnosti
Minimální počet účastníků: není stanoven – individuální konzultace
Anotace kurzu: seznámení se s ateliérem Digitální design , individuální konzultace
Rozsah konzultací: 2 výukové hodiny
Cena konzultací:  800,- Kč
Konzultace budou probíhat: U16/216
Kontakt: digital@fmk.utb.cz

Individuální konzultační hodiny k přijímacímu řízení do ateliéru Produktový design

Organizátor: Fakulta multimediálních komunikací
Termín: 2021
Garant konzultací: doc. M.A. Vladimír Kovařík
Cílová skupina: konzultace jsou určeny budoucím uchazečům i veřejnosti
Minimální počet účastníků: není stanoven – individuální konzultace
Anotace kurzu: seznámení se s ateliérem Produktový design, individuální konzultace
Rozsah konzultací: 2 výukové hodiny
Cena konzultací:  800,- Kč
Konzultace budou probíhat: U16/220
Kontakt: produkt@fmk.utb.cz

Individuální konzultační hodiny k přijímacímu řízení do ateliéru Reklamní fotografie

Organizátor: Fakulta multimediálních komunikací
Termín: 2021
Garant: doc. MgA. Jaroslav Prokop
Cílová skupina: konzultace jsou určeny budoucím uchazečům i veřejnosti.
Minimální počet účastníků: není stanoven – individuální konzultace
Anotace: Seznámení se studijním programem ateliéru a individuální konzultace prací zájemců o studium.
Rozsah: 2 výukové hodiny
Cena:  800,- Kč
Konzultace budou probíhat: U4/112
Kontakt: foto@fmk.utb.cz

Individuální konzultační hodiny k přijímacímu řízení do ateliéru Grafický design

Organizátor: Fakulta multimediálních komunikací
Termín: 2021
Garant: doc. Mgr. A. Pavel Noga, ArtD.
Cílová skupina: konzultace jsou určeny budoucím uchazečům i veřejnosti.
Minimální počet účastníků: není stanoven – individuální konzultace
Anotace: Seznámení se studijním programem ateliéru a individuální konzultace prací zájemců o studium.
Rozsah: 2 výukové hodiny
Cena:  800,- Kč
Konzultace budou probíhat: U4/306
Kontakt: grafika@fmk.utb.cz